Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 17 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy OPS w przypadku braku uiszczenia w wyznaczonym terminie należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. l, art. 50 ust. 1 - 6 ustawy z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) powinien naliczać ustawowe odsetki?

Czy w razie nieopłacenia ww. kwot zastosowanie mają przepisy ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?