Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gminy funkcjonuje niepubliczne przedszkole prowadzone przez spółkę z o.o. Przedszkole wskazało w SIO, że prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dla 25 dzieci. Na tej podstawie wyliczona została część oświatowa subwencji ogólnej. Następnie przeprowadzono kontrolę, w toku której ustalono, że przedszkole w złożonych wnioskach w miesiącach od lutego do maja 2018 r. mylnie wykazywało liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Jeszcze zanim organ zakończył procedurę kontrolną, do urzędu gminy wpłynęły korekty wniosków oraz przelew stanowiący zwrot pobranej nienależnie dotacji (bez odsetek). Jak powinien postąpić organ, w szczególności w powyższej sytuacji gmina powinna wydawać decyzje, mimo że fizycznie nastąpił zwrot dotacji? Czy od nienależnie pobranej dotacji powinny zostać pobrane odsetki? Jeśli tak to na jakiej podstawie prawnej i od kiedy powinny zostać naliczone?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?