Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 września 2009 r.

PYTANIE

Od przyszłego roku firma planuje współfinansować zajęcia sportowe pracowników. Karnet miesięczny dający możliwość skorzystania z kilku ośrodków sportowych kosztuje 100 zł. Firma pokrywa 60 zł, pozostałe 40 zł opłaca pracownik. Pracownik nie będzie jednak uiszczał 40 zł ośrodkowi sportowemu organizującemu karnety, ale firmie, która jednym przelewem pokryje całości zobowiązania względem ośrodka.

Czy kwotę 60 zł stanowi dochód pracownika?

Czy od tej kwoty należy odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek?

Czy dopuszczalne jest potrącenie kwoty 40 zł z wynagrodzenia pracownika, za jego zgodą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację