Czy od kwoty dofinansowania do imprezy integracyjnej należy odprowadzić składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z regulaminem ZFŚS naszej jednostki środki funduszu mogą być przeznaczone m.in. na dofinansowanie imprez takich jak np. integracyjne wyjazdy na wycieczki czy imprezy integracyjne. W regulaminie jest również zapis, iż finansowanie tej działalności z uwagi na ich powszechną dostępność dla wszystkich uprawnionych może odbywać się bez uwzględnienia kryterium socjalnego. W lipcu została zorganizowana wycieczka w celach integracyjnych dla pracowników i członków ich rodzin sfinansowana (dla pracowników) w części ze środków ZFŚS a w części ze środków własnych pracowników, każda osoba poniosła taki sam koszt uczestnictwa i otrzymała taką samą kwotę dofinansowania - bez kryterium dochodowości. Ponieważ wyjazd był wyjazdem integracyjnym z korzyścią dla pracodawcy (a nie pracownika) - kwota dofinansowania nie została zakwalifikowana do przychodu pracownika i nie został pobrany podatek dochodowy.

Czy mimo to kwota dofinansowania powinna zostać oskładkowana ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX