Czy od imprezy sportowo-rekreacyjnej w całości finansowanej ze środków ZFŚS można odliczyć VAT naliczony? - OpenLEX

Czy od imprezy sportowo-rekreacyjnej w całości finansowanej ze środków ZFŚS można odliczyć VAT naliczony?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 4 czerwca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jaki wpływ na odliczanie VAT naliczonego i ewentualne naliczenie VAT należnego ma w obecnym stanie prawnym finansowanie ze środków ZFŚS?

Czy od imprezy sportowo-rekreacyjnej w całości finansowanej ze środków ZFŚS można odliczyć VAT naliczony? Biorąc pod uwagę że można - czy należy wówczas naliczyć VAT należny - jako nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników?

Czy powyższa sytuacja zmieni się, jeśli impreza będzie częściowo finansowana ze środków ZFŚS, a częściowo ze środków obrotowych?

Czy od świadczeń rzeczowych finansowanych ze środków ZFŚS można odliczyć VAT i czy należy naliczyć VAT należny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX