Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zaniewicz Edyta
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zwraca pracownikowi koszt czesnego za udział w zajęciach studiów podyplomowych związanych z wykonywaną przez niego pracą oraz koszty wyjazdów na zajęcia. Pracownik otrzymuje polecenie wyjazdu służbowego na dojazd na zajęcia w dni weekendowe na przejazdy transportem kolejowym. Po powrocie ze szkolenia pracownik dostarczył do firmy bilety PKP tzw. bilet turystyczny imienny, który jest ważny przez cały weekend (uprawnia do przejazdu od godziny 18.00 w dniu roboczym poprzedzającym bezpośrednio następujące po sobie dni wolne od pracy do godz. 6.00 pierwszego dnia roboczego następującego po tych dniach). Jest to bilet ważny w pociągach z dokumentem tożsamości osoby, na którą został wydany. Na bilecie brak informacji dotyczących trasy przejazdu, a także liczby przejechanych kilometrów. W delegacji pracownik przedstawia miejsce, z którego wyjechał i do którego przyjechał – odległość 89 km).

Czy od imiennego biletu turystycznego przedłożonego przez pracownika można odliczyć VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?