Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 listopada 2018 roku wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 153 zł na kwotę 184,42 zł. Od 1 października 2018 r. zostały zmienione kryteria dochodowe, w związku z tym od 1 października 2018 r. zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej, która pobiera zasiłek pielęgnacyjny wynosił 548 zł.

Czy w m-cu grudniu zmieniamy wysokość zasiłku stałego, gdyż po doliczeniu kwoty nowego zasiłku pielęgnacyjnego dochód podopiecznego przekroczy kryterium dochodowe i wynosić będzie 732,42 zł, co skutkować będzie niemożnością skorzystania z zasiłków celowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?