Czy od ekwiwalentu za pranie należy opłacać składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 24 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownikom naliczany jest ekwiwalent za pranie. Wysokość ekwiwalentu za jedno pranie ustalona jest na podstawie aktualnych cen energii, wody, roboczo-godziny (stawka minimalna), proszku do prania. W zależności od zajmowanego stanowiska jest przewidziana inna częstotliwość prania (np. kucharz pierze 4 razy w miesiącu, intendent 2 razy w miesiącu). Ekwiwalent jest wypłacany, jeżeli pracownik był w pracy choć jeden dzień. Kwota ekwiwalentu jest przeliczana według etatu oraz pomniejszana za dni absencji.

Czy od powyższego ekwiwalentu należy opłacać składki społeczne i odprowadzać podatek i składkę zdrowotną - biorąc ostatni kierunek wyroków sądów (wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 21.05.2019 r., III AUa 1002/18)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX