Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 17 lutego 2015 r.

PYTANIE

Do 6 lutego 2015 r. marszałkowie województw różnie interpretowali przepisy w zakresie wpisywania planowanych przez przedsiębiorców inwestycji do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. W dniu 6 lutego 2015 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., w tym art. 38a u.o. mówiący, iż odmawia się wydania m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeśli instalacja (generalnie mówiąc - RIPOK) nie jest wpisana do WPGO.

Czy zapis ten dotyczy wszczętych postępowań i organy ochrony środowiska od 6 lutego 2015 r. powinny wydawać decyzje odmowne względem wszystkich instalacji, w których przetwarzane mają być odpady zielone, jeśli nie są wpisane do WPGO?

Decyzja środowiska jest przecież uzyskiwana na etapie rozważań nad koncepcją i lokalizacją zakładu - w raporcie powinna zostać przedstawiona m.in. alternatywna lokalizacyjna, a do uzyskania tej decyzji nie trzeba mieć nawet tytułu prawnego do terenu.

Czy zatem w obecnym stanie prawnym, zgodnie z art. 38a u.o., dokonanie wpisów do WPGO następuje na zasadzie deklaracji (oświadczenia o chęci?) realizacji inwestycji, aby w ogóle móc rozpocząć starania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację nowego zakładu RIPOK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację