Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy oczyszczalnia ścieków posiada decyzję na przetwarzanie komunalnych osadów ściekowych na kompost oraz posiada zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - decyzję na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego, zakład jest zobowiązany do przeprowadzania badań komunalnych osadów ściekowych zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z 6.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 257) - dalej r.k.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?