Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W naszym NZOZ-ie była pacjentka, która kilkakrotnie korzystała z porad w poradni psychologicznej.

Czy na żądanie organu śledczego (Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego) na podstawie zgromadzonej dokumentacji mamy obowiązek określić czy zdiagnozowana jednostka chorobowa ogranicza sprawność umysłową i czy może ona negatywnie wpłynąć na zdolność osoby sprawdzanej do wykonywania prac związanych z dostępem do informacji niejawnych?

Czy też nie mamy kompetencji i obowiązku biegłego?

Jeżeli tak, to kto ma obowiązek taką opinię wystawić, czy psycholog, u którego była pacjentka czy też kierownik?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?