Czy ocena stanu zdrowia pacjenta możliwa jest wyłącznie na podstawie wywiadu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wydanie opinii medycznej po wypełnieniu ankiety medycznej jest pełnoprawną metodą badania pacjenta (z wiadomymi ograniczeniami)?

Ankieta medyczna polega na udzieleniu odpowiedzi na szereg pytań przygotowanych przez lekarza.

Czy powyższa ankieta spełnia definicję systemów łączności z ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX