Czy ocena proporcjonalności warunku udziału w postępowaniu do przedmiotu zamówienia polega na mechanicznym porównaniu jego treści do wartości przedmiotu zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający naruszył ustawę PZP w przypadku postępowania przetargowego na roboty budowlane ogłoszonego w czerwcu 2020 r. o wartości szacunkowej 1.831.654,41 zł netto (2.252.934,92 zł brutto) w następującej sprawie: na spełnienie warunku zamawiający wymagał, aby wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 2.500.000 zł oraz był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.500.000 zł?

Czy należy nałożyć karę zgodnie z taryfikatorem, że wartość środków finansowych i polisy OC jest większa niż szacunkowa wartość zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX