Czy ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z czerwca 2019 r., jest... - OpenLEX

Czy ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z czerwca 2019 r., jest oceną pracy nauczyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnacki Jan
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ocena pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego z czerwca 2019 r. (ocena wyróżniająca), jest oceną pracy nauczyciela, czy oceną dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu? Jeżeli nauczyciel w 2021 r. przedłoży taką ocenę do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, spełni wymóg dotyczący posiadania oceny pracy? Czy w tym przypadku powinien wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o dokonanie aktualnej oceny pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?