Czy obywatelce Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę powinno się przyznać prawo do świadczenia rodzicielskiego? - OpenLEX

Czy obywatelce Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę powinno się przyznać prawo do świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 marca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie w oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych.

W dniu 27.01.2022 r. Pani X (obywatelstwo ukraińskie, posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę) złożyła wniosek o przyznanie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

W trakcie weryfikacji wniosku ustalono, że Pani jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie od 01.10.2021 r. do 31.08.2024 r. Dziecko urodziło się w dniu 20.12.2021 r. Z zaświadczenia od pracodawcy wynika, że Pani nie wyraziła dobrowolnego ubezpieczenie chorobowego, w związku z czym, nie posiada uprawnień do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.

W okresie od 20.12.2021 r. do 31.01.2022 r. Pani nie pracowała, opiekowała się dzieckiem w domu. Od dnia 01.02.2022 r. Pani X powróciła do pracy (ten sam pracodawca). Pani pracuje 42 godz. w trakcie tygodnia. Pani złożyła oświadczenie, że praca nie koliduje ze sprawowaniem opieki, gdyż dzieckiem zajmuje się wtedy mama.

1. Czy obywatelce Ukrainy z zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę powinno się przyznać prawo do świadczenia rodzicielskiego?

2. Jeśli tak, to w jakich okresach, czy od 20.12.2021 r. do 31.01.2022 r., czy może od 20.12.2021 r. przez 52 tygodnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX