Czy obywatelce Ukrainy przyznać świadczenie wychowawcze, czy czekać na nową decyzję udzielającą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP i nową kartę pobytu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 28 stycznia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2021 r.

PYTANIE

Cudzoziemka posiadająca obywatelstwo ukraińskie złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Do wniosku dołączyła decyzję udzielającą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP od dnia 27.01.2021 r. do dnia 18.01.2024 r. w celu wykonywania pracy na rzecz konkretnego pracodawcy oraz kartę pobytu z dostępem do rynku pracy (wydana 02.03.2021 do 18.01.2024).

Ponadto ww. do wniosku załączyła oświadczenie, iż od czerwca br. jej karta pobytu wygasa, ponieważ zmienia miejsce pracy oraz, że zgłosiła do odpowiedniego organu zaistniałą sytuację z prośbą o wydanie nowych dokumentów (w związku z zatrudnieniem się u nowego pracodawcy).

Czy w takiej sytuacji, karta pobytu faktycznie wygasa i jest wydawana nowa?

Czy obywatelce Ukrainy przyznać świadczenie wychowawcze, czy czekać na nową decyzję udzielającą zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terytorium RP i nową kartę pobytu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX