Czy obywatelce Ukrainy nie posiadającej karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'' należy przyznać świadczenie wychowawcze w sytuacji gdy zawarła związek małżeński z obywatelem Polski?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatelce Ukrainy nie posiadającej karty pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'' należy przyznać świadczenie wychowawcze w sytuacji, gdy zawarła związek małżeński z obywatelem Polski?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX