Czy obywatelce Ukrainy na podstawie decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy można przyznać świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 grudnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ukrainka miała przyznane świadczenie wychowawcze do dnia 31.10.2019 r. w związku z upływem ważności karty na pobyt czasowy do dnia 31.10.2019 r. W listopadzie złożyła ponownie wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dołączajac najpierw wniosek złożony w UW o udzielenie zezwolenia na terytorium RP, następnie dostarczyła decyzję o zezwoleniu na pobyt czasowy do 29.10.2022 r. Na wydanie karty nadal oczekuje.

Czy na podstawie przedłożonej decyzji można przyznać świadczenie wychowawcze, czy wniosek powinien być kompletny z kartą pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access