Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klienta obywatelka Ukrainy w dniu 17.01.2019 r. złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwoje dzieci w okresie zasiłkowym 2018/2019.

Jednocześnie złożyła pisemne oświadczenie, że z uwagi na kończącą się kartę pobytu z dostępem do rynku pracy (08.07.2018 r.) w dniu 28.06.2018 r. wystąpiła o kartę pobytu z dostępem do rynku pracy. W przedmiotowej sprawie nie otrzymała jeszcze decyzji.

Organ pismem z dnia 15.02.2019 r. wezwał ww. do uzupełnienia braków formalnych, tj. o kartę pobytu. Jednocześnie przedłużył termin załatwienia sprawy do dnia 15.03.2019 r. Klientka w dniu 14.03.2019 r. oświadczyła, że nadal oczekuje na rozpatrzenie jej wniosku i wnosi o zawieszenie postępowania. Tutejszy Ośrodek postanowieniem z dnia 15.04.2019 r. zawiesił postępowanie do momentu rozstrzygnięcia wniosku ww. przez UW.

Klientka we wrześniu 2019 r. dostarczyła decyzję UW, w której na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz wniosku strony z dnia 28.06.2019 r. udzielono stronie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

W dniu 04.11.2019 r., klientka dostarczyła kartę pobytu z dostępem do rynku pracy wydaną w dniu 24.10.2019 r. do dnia 24.10.2024 r.

Czy klientce należy przyznać prawo do świadczenia wychowawczego od dnia złożenia wniosku, tj. od 17.01.2019 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację