Czy obywatel Węgier ma uprawnienia do ubiegania się o wydanie decyzji Burmistrza o dostęp do świadczeń zdrowotnych... - OpenLEX

Czy obywatel Węgier ma uprawnienia do ubiegania się o wydanie decyzji Burmistrza o dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Unii Europejskiej - Węgier ubiega się o dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Posiada zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu w Unii Europejskiej. Uległ wypadkowi (okres zwolnienia lekarskiego przekroczył 90 dni i utracił status osoby bezrobotnej).

Czy obywatel Węgier ma uprawnienia do ubiegania się o wydanie decyzji Burmistrza o dostęp do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?