Czy obywatel Ukrainy ze statusem UKR może otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie obowiązujących przepisów, obywatel Ukrainy ze statusem UKR może otrzymać zezwolenie na pobyt stały lub kartę pobytu z adnotacją dostęp do rynku pracy w sytuacji:

1. nie pracuje, jest uprawniony do renty z Ukrainy;

2. nie pracuje, samotnie sprawuje opiekę nad 2 dzieci, w tym jednym niepełnosprawnym i z tego tytułu jest uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego (ma opłacane składki emerytalno-rentowe).

Co z obywatelami Ukrainy ze statusem UKR, którzy chcą zostać w Polsce, ale nie prowadzą działalności gospodarczej ani nie pracują?

Od 25.08.2023 r. tracą uprawnienia do świadczeń z opieki społecznej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX