Czy obywatel Ukrainy posiadając zezwolenie na pobyt czasowy może korzystać ze świadczeń pomocy społecznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r.

PYTANIE

Obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt czasowy do 28.02.2022 r. na podstawie decyzji: "zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo w przypadkach, o których mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 - można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany czas pobytu, a okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP, nie dłużej jednak niż 3 lata."

Cudzoziemiec w decyzji ma wpisany cel pobytu wykonywanie prac na rzecz …, na stanowisku ... na podstawie umowy o pracę.

Czy może korzystać ze świadczeń pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy