Czy obywatel Ukrainy, który legitymuje się zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE może mieć przyznany dodatek osłonowy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy złożył wniosek o wypłatę dodatku osłonowego, posiada kartę pobytu - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego.

Czy jeżeli żona Pana i dziecko posiadają kartę pobytu na pobyt czasowy, nie posiadając adnotacji zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego można przyznać dodatek osłonowy?

Czy jeżeli żona i dziecko złożyli do Wojewody wniosek o wydanie karty pobytu z adnotacją - zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego i oczekują na jej wydanie, to w tym momencie można wydać informację o przyznaniu dodatku osłonowego?

Jakich dokumentów powinnyśmy jeszcze wymagać od obywateli spoza krajów UE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX