Czy obywatel Ukrainy i jego żona, którzy mieszkają w Polsce wraz z dziećmi mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne i... - OpenLEX

Czy obywatel Ukrainy i jego żona, którzy mieszkają w Polsce wraz z dziećmi mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Czy obywatel Ukrainy (wnioskodawca) i jego żona obywatelka Ukrainy, którzy mieszkają w Polsce wraz z dziećmi mogą ubiegać się o świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze w Polsce?

Obywatel Ukrainy, wnioskujący o świadczenia w Polsce, pracujący na umowę zlecenie od 31.10.2016 r. do 9.11.2019 r., który posiada kartę pobytu czasowego z datą ważności do 9.11.2019 r. z adnotacją dostępu do rynku pracy. Żona obywatelka Ukrainy pracująca na umowę zlecenie od dnia 12.12.2017 r. do dnia 30.11.2020 r. posiada zezwolenie typ A na pracę cudzoziemca na terytorium RP od wojewody. Zezwolenie jest ważne do 30.11.2020 r. Małżonkowie wraz z dziećmi (lat 3 i 5) zamieszkują w Polsce.

Czy mogą wnioskować o zasiłek rodzinny i świadczenie wychowawcze na dzieci?

Jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić sytuację dochodową rodziny przed zatrudnieniem w Polsce?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX