Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obywatel Białorusi mieszkający w Polsce z żoną i dzieckiem, wszyscy (cała rodzina) posiadają wizy wydane na rok czasu i Kartę Polaka, może ubiegać się o 500+ na dziecko w Polsce?

Pan posiada również umowę o pracę na okres 3 miesięcy, żona nie pracuje, zajmuje się dzieckiem.

Czy można powołać się na artykuł 1 ust. 2 pkt e ustawy z 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134 ze zm.) – "Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej", jeżeli nie, to na jaki powołać się artykuł?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację