Czy obszar oddziaływania winien obejmować część działki drugiego współwłaściciela przy wejściu w zakresie gwarantującym szerokość dojścia do klatki schodowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 września 2021 r.
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 26 września 2021 r.

PYTANIE

Budynek wielolokalowy z usługami stoi na działce geodezyjnej z granicami geodezyjnymi poprowadzonymi po ścianach zewnętrznych budynku. Budynek pozostaje we współwłasności dwóch współwłaścicieli. Dookoła budynku znajdują się działki geodezyjne, które stanowią własność albo jednego, albo drugiego współwłaściciela. Nie ma współwłasności gruntów dookoła budynku. Budynek znajduje się ok. 13 m od ulicy. Wejście do budynku (do lokali mieszkalnych) znajduje się od tzw. podwórza (z tyłu budynku, nie od ulicy). Wejście do lokalu usługowego jest osobne, prowadzące od ulicy po działkach tego współwłaściciela, którego jest lokal usługowy. Granica podziału gruntów pomiędzy dwóch współwłaścicieli dookoła budynku jest prostopadła do ściany budynku. Dochodzi do zewnętrznej ściany w świetle otworu drzwiowego - jedynego wejścia do lokali mieszkalnych. Złożono projekt budowlany na nowy samodzielny lokal mieszkalny. Współwłaściciel nie wyraża zgody na ustanowienie nowego lokalu mieszkalnego (ma mniej niż 50% udziału).

Czy można uznać, że istnieje dostęp do drogi publicznej?

Czy obszar oddziaływania winien obejmować część działki drugiego współwłaściciela przy wejściu w zakresie gwarantującym szerokość dojścia do klatki schodowej budynku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX