Czy obszar oddziaływania powinien obejmować tereny położone w promieniu 100 m od działek firmy B z uwagi na konieczny przejazd... - OpenLEX

Czy obszar oddziaływania powinien obejmować tereny położone w promieniu 100 m od działek firmy B z uwagi na konieczny przejazd pojazdów przez te tereny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma A planuje zrealizować na terenie swojego zakładu (1 działka ewidencyjna, na której jest hala produkcyjna) przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko. W tym celu konieczne będzie m.in. złożenie wniosku o wydanie odpowiedniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jednym z załączników do wniosku o wydanie decyzji będzie mapa z zaznaczonym przewidywanym obszarem oddziaływania (obszar w promieniu 100 m od terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie). Dojazd na teren zakładu firmy A odbywa się przez zakład firmy B (na podstawie odpowiedniej umowy). Przejazd przez zakład firmy B jest konieczny w celu skomunikowania zakładu firmy A z drogą publiczną.

Czy obszar oddziaływania, który ma być wskazany na załączniku graficznym do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ma obejmować jedynie tereny położone w promieniu 100 m od granic działki stanowiącej zakład firmy A, czy również powinien obejmować tereny położone w promieniu 100 m od działek firmy B (z uwagi na konieczny przejazd pojazdów przez te tereny)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX