Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 10 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z objaśnieniami do formularza Z-10 Wiersz 22 pilarki tarczowe do obróbki mięsa wymienione są jako maszyny szczególnie niebezpieczne.

Czy obsługę pilarek tarczowych do obróbki mięsa można zaliczyć do prac wymagających szczególnej sprawności psychoruchowej i wpisać taki czynnik w skierowaniu profilaktycznym (punkt V) na badania? Czy obsługę maszyn szczególnie niebezpiecznych wymienionych w formularzu Z10, każdorazowo można uznać za pracę wymagającą szczególnej sprawności psychoruchowej? Czy ewentualnie w opisie stanowiska należy podać rodzaje obsługiwanych przez pracownika maszyn (w tym przypadku pilarki tarczowe do obsługi mięsa), a decyzję o zakresie badań oraz o zakwalifikowaniu danego rodzaju czynności jako pracy wymagającej pełnej sprawności psychoruchowej pozostawić lekarzowi medycyny pracy?

Z wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny pracy (KOMP. 1/12 z dnia 1 lutego 2012r.) wynika, że obsługa maszyn w ruchu i innych urządzeń grożących urazem (jak np. obsługa pilarek tarczowych do mięsa) to prace wymagające odpowiedniej sprawności narządów zmysłów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację