Czy obroty wewnętrzne dotyczące danego kodu odpadu powinny być ewidencjonowane na wspólnej dla całego zakładu KEO?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie jednego zakładu przetwarzania działają cztery instalacje, które przekazują między sobą wytworzone odpady do dalszego przetworzenia.

Czy obroty wewnętrzne dotyczące danego kodu odpadu powinny być ewidencjonowane na wspólnej dla całego zakładu KEO?

Tytułem przykładu - kod 19 12 12 wytwarzany na jednej instalacji jest poddawany procesowi odzysku na drugiej.

Czy zarówno wytworzenie i poddanie odzyskowi powinno być wykazane na KEO?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access