Czy obowiązkiem zgłoszenia do ZUS umów o dzieło objęte są umowy ramowe, które zostały zawarte przed 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 15 stycznia 2021 r.

PYTANIE

Czy obowiązkiem zgłoszenia do ZUS umów o dzieło na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, objęte są umowy ramowe z osobami niebędącymi pracownikami, nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które to umowy zostały zawarte przed 2021 r., a w ramach których poszczególne zamówienia spełniające definicję dzieła, będę wykonywane po 1.01.2021 r.?

Umowa ramowa zakłada, że zamawiający będzie zgłaszał w trakcie obowiązywania umowy zawartej na czas nieokreślony, kolejne zamówienia do wykonania (dzieła - projekty graficzne).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX