Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego: "zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w art. 38 przesłanki przyjęcia do domu pomocy społecznej, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby" oznacza, że to po stronie Starosty Powiatu leży zapewnienie dowiezienia osoby chorej psychicznie do DPS, w którym została umieszczona (postanowienie sądu)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?