Czy obowiązkiem pracownika jest złożenie pracodawcy oświadczenia, że nie będzie wykonywał pracy powyżej 8h, czy to pracodawca... - OpenLEX

Czy obowiązkiem pracownika jest złożenie pracodawcy oświadczenia, że nie będzie wykonywał pracy powyżej 8h, czy to pracodawca jest zobowiązany, aby pozyskać takie oświadczenie od pracownika?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 29 września 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jednostka budżetowa jednostki samorządu terytorialnego zamierza zmienić godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek, środa i czwartek 7:00 – 15:00, wtorek 7:00 – 16:00, piątek 7:00 – 14:00. W jednostce pracują osoby, które opiekują się dzieckiem do 4 roku życia. Zgodnie z art. 148 Kodeksu pracy czas pracy osób opiekujących się dziećmi do 4 roku życia nie może przekraczać 8 godzin.

Czy to oznacza, że we wtorek (gdy czas pracy wynosi 9 godzin) ci pracownicy pracują do 15:00 (8 h)?

Czy jest to obowiązkiem pracownika, aby złożyć takie oświadczenie pracodawcy, że nie będzie wykonywał pracy powyżej 8h, czy to pracodawca jest zobowiązany, aby pozyskać takie oświadczenie od pracownika?

Pracownicy podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych. W ww. ustawie w art. 42 jest zapis: "2. Jeśli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz w niedzielę i święta. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat".

Czy w związku z powyższym zapisem osoby te powinny złożyć (lub pracodawca powinien pozyskać) oświadczenia, że nie wyrażają zgody lub wyrażają zgodę na pracę powyżej 8 h, ponieważ opiekują się dziećmi w wieku do ośmiu lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX