Czy obowiązki związane z rejestrem umów muszą być uwzględnione w regulaminie udzielania zamówień? - OpenLEX

Czy obowiązki związane z rejestrem umów muszą być uwzględnione w regulaminie udzielania zamówień?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nowakowski Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biorąc pod uwagę zmianę prawa i nałożony przez to obowiązku związanego z prowadzeniem centralnego rejestru umów, czy należy brać pod uwagę przy jego prowadzeniu lub przy tworzeniu stosownego zarządzenia zapisy wynikające z przyjętego w urzędzie gminy i miasta regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 130.000 zł?

Jeśli tak, to co należy wziąć pod uwagę?

Jakie zasady będą tutaj obowiązywały lub jakie z tego powiązania będą wynikały obowiązki?

W przypadku szacowania np. umów o roboty budowlane będzie duża kwota do wydania i kilkanaście zawartych umów.

Czy każdą taką umowę należy wprowadzić?

W regulaminie udzielania zamówień, który przewidziano dla zamówień do wartości 130.000 zł przewidziano kwotę do 15.000 zł netto, gdzie nie trzeba przeprowadzać zapytania ofertowego oraz w szczególnych uzasadnionych i wymienionych w tymże regulaminie przypadków tzw. odstąpienie od stosowania procedur. Przy kwocie do 15.000 zł netto przewidziano umowę, fakturę, rachunek, dla tych powyżej 15.000 zł netto przewidziano tylko umowę i zapytanie ofertowe.

Jak należy właściwie podejść do tematu, aby nie mieć jakiegoś zarzutu ze strony organów kontrolnych?

Jak właściwie i dobrze napisać zarządzenie, aby było dostosowane do zapisów wynikających z różnych ustaw i wchodzących w życie, na chwilę obecną, dnia 1 stycznia 2024 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX