Czy obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pracy są uzależnione od wysokości obrotu firmy? - OpenLEX

Czy obowiązki z zakresu bezpieczeństwa pracy są uzależnione od wysokości obrotu firmy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kryczka Sebastian
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ciążą na pracodawcy, który zmienia rodzaj przedsiębiorstwa ze średniego na duże?

Duże przedsiębiorstwo przyjęto takie, które zatrudnia ponad 250 pracowników rocznie lub przyjmuje ich mniej, ale obrót firmy przekracza rocznie 50 milionów euro.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX