Czy obowiązki określone w pozwoleniu wodnoprawnym dotyczą indywidualnie burmistrza, czy jednak gminy reprezentowanej przez burmistrza?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 4 października 2021 r.
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 29 października 2020 r.

PYTANIE

Organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego udzielił burmistrzowi pozwolenia na piętrzenie wód zbiornika, magazynowanie oraz retencjonowanie. Wniosek o wydanie pozwolenia podpisał burmistrz reprezentujący gminę. Jednocześnie z treści przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, iż zakładem ubiegającym się o wydanie pozwolenia i inwestorem jest gmina.

Czy w niniejszym przypadku mamy do czynienia z przesłanką do stwierdzenia nieważności wydanej decyzji w oparciu o art. 156 § 1 pkt 4 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) - dalej k.p.a. tj. decyzja została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie?

Czy obowiązki określone w decyzji dotyczą indywidualnie burmistrza, czy jednak gminy reprezentowanej przez burmistrza?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX