Czy obowiązki biura rachunkowego w zakresie AML dotyczą obecnie także klientów, dla których biuro prowadzi PKPiR?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 22 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Biuro rachunkowe prowadzi zarówno księgi rachunkowe oraz księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 17 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu od 2018 r. miało obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

Czy obowiązek ten dotyczył wszystkich klientów, czy tylko tych, dla których prowadzone są księgi handlowe? Czy zmiana dotycząca art. 2 ust. 1 pkt 15a ww. ustawy nałożyła obowiązek dla klientów, którzy prowadzą księgi podatkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX