Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Barszczewska Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy kandydat na dyrektora przedszkola ma obowiązek złożenia oświadczenia zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 lit. j) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) - dalej r.r.k.d.s., oświadczenia o dopełnieniu obowiązku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?