Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 6 lipca 2017 r.

PYTANIE

Czy obowiązek zgłoszenia działalności polegającej na odzysku odpadów opakowaniowych, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - dalej u.g.o.o.o., dotyczy również odpadów opakowaniowych o kodzie 15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, pozyskiwanych przez spółkę w celu odzysku pozostałości materiałów zawartych w opakowaniu oraz 15 01 03 - opakowania z drewna, które spółka wytwarza i w części poddaje odzyskowi we własnej instalacji w procesie R1? Odpady opakowań z drewna nie są przyjmowane od innych podmiotów. W jaki sposób obowiązek zgłoszenia zrealizować po terminie? Czy za nieterminowe zgłoszenie grozi kara grzywny, o której mowa w art. 60 u.g.o.o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?