Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 RODO, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, administrator danych powinien móc udowodnić, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na ich przetwarzanie. W jaki sposób można udowodnić wyrażenie zgody przez kandydata do pracy, która była zapisana na dokumencie CV, jeżeli po zakończeniu rekrutacji dokument CV jest niszczony, ponieważ nie ma już podstaw do przetwarzania danych? Czy obowiązek wykazania, że przetwarzanie danych odbywało się na podstawie zgody dotyczy tylko okresu przetwarzania danych czy również okresu po zakończeniu przetwarzania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?