Czy obowiązek w zakresie podatku u źródła ciąży na podatniku czy na faktorze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 21 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Mamy podpisaną umowę z zagranicznym kontrahentem z Holandii na leasing maszyn. Usługa podlega pod podatek u źródła. Posiadamy aktualny certyfikat rezydencji podatkowej od tego kontrahenta, który umożliwia nam zastosowanie obniżonej stawki podatku u źródła. Ostatnio nasza firma podpisała umowę faktoringową, na faktury od naszego zagranicznego kontrahenta.

W jaki sposób rozliczać płatności za usługi leasingu pracowniczego?

Po której stronie, naszej, czy faktora, leży obowiązek rozliczenia podatku u źródła w przypadku posiadania i nieposiadania certyfikatu rezydencji podatkowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX