Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pietruszyńska Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik pracuje w międzynarodowej korporacji w oddziale w Polsce. W umowie o pracę w języku polskim jest zapis, że zakres czynności zawarty jest w opisie stanowiska stanowiącym integralny załącznik do umowy. Pracownik pracuje w języku angielskim i na podstawie znajomości tego języka został przyjęty do pracy - ma zagranicznego przełożonego. Opis jest sporządzony w języku angielskim.

Czy istnieje wymóg, aby przedstawić opis stanowiska w języku polskim czy wystarczy wersja angielska?

Czy obowiązek sporządzenia umowy o pracę w języku polskim dotyczy także jej załączników?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?