Czy obowiązek przekazania opłaty do marszałka następuje również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie pobierał od klientów opłaty... - OpenLEX

Czy obowiązek przekazania opłaty do marszałka następuje również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie pobierał od klientów opłaty recyklingowej, a oferował torby podlegające pod obowiązek?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzi jednostkę handlu detalicznego, w której oferował swoim klientom torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które podlegały pod opłatę recyklingową. Wydał klientom takich toreb 500 sztuk. Od żadnego z klientów nie pobrał jednak opłaty recyklingowej.

Czy w tej sytuacji powinien z własnych środków wpłacić na konto marszałka kwotę opłaty recyklingowej (za 500 szt. toreb)?

Czy obowiązek przekazania opłaty do marszałka następuje również w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie pobierał od klientów opłaty recyklingowej, a oferował torby podlegające pod obowiązek?

Jak w takiej sytuacji wygląda kwestia sprawozdania?

Czy mimo braku pobrania opłaty recyklingowej przedsiębiorca powinien złożyć sprawozdanie w BDO o liczbie nabytych i wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX