Czy obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego dotyczy także dokumentacji technicznej, instrukcji montażu, korzystania i konserwacji obiektów małej architektury na placach zabaw i siłowniach plenerowych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy obowiązek przechowywania dokumentacji obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 63 pr.bud. dotyczy także dokumentacji technicznej, instrukcji montażu, korzystania i konserwacji obiektów małej architektury na placach zabaw i siłowniach plenerowych?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access