Czy obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczy również świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 5 września 2018 r.

PYTANIE

Czy obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dotyczy również świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej? Jeżeli tak, to jakiej i od kiedy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access