Czy obowiązek podatkowy powstaje u obdarowanego w momencie otrzymania kwoty raty darowizny przekraczającej kwotę zwolnioną z opodatkowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Rycielski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jako Fundacja finansujemy posiłki osobom niepełnosprawnym (zgodnie ze statutem). Podpisujemy na początku każdego roku kalendarzowego umowę darowizny z każdą z tych osób. Zgodnie z umową, darowizna jest wypłacana w ratach pieniężnych do końca roku kalendarzowego. Ostatnia rata może być wypłacona najpóźniej 31 grudnia.

W środku roku kalendarzowego kwota darowizny przekazanej ratą, przekroczyła kwotę zwolnioną z opodatkowania (4902 zł.)

Czy obowiązek podatkowy z tytułu podatku od spadków i darowizn u obdarowanego powstanie w momencie otrzymania tej raty, czy w momencie wypłaty ostatniej raty darowizny tzn. ostatniego dnia roku kalendarzowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX