Czy obniżenie cen towarów, nawet do poziomu poniżej ceny ich zakupu, wpływa na zaliczenie wartości ich zakupu do kosztów podatkowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Woźniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak obniżenie cen towarów w hurtowni, która prowadzi ewidencję ilościową-wartościową towarów, skutkuje w momencie sprzedaży tego towaru na podatkowy koszt własny towarów wg cen zakupu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Czy ta różnica wynikająca z obniżki jest kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży towaru?

Czy cała wartość wg cen zakupu – przed obniżką będzie kosztem podatkowym, czy też tylko ta wartość po obniżce nim jest, a różnica pomiędzy wartością przed obniżką, a po obniżce cen zakupu nie jest kosztem uzyskania przychodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX