Czy obłożenie ścian płytami g-k powodujące, iż zmniejszyła się powierzchnia użytkowa sali sprzedaży budynku handlowego jest przebudową wymagającą dokonania zgłoszenia

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 26 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Budynek handlowy został posadowiony na zgłoszenie na 180 dni. W dokumentach do zgłoszenia sala sprzedaży nie była obłożona płytami g-k. Inwestor zamierza w trybie art. 37 a uzyskać pozwolenie na budowę i uniknąć rozbiórki tego budynku.

Czy obłożenie ścian płytami g-k powodujące, iż zmniejszyła się powierzchnia użytkowa sali sprzedaży budynku handlowego jest przebudową wymagającą dokonania zgłoszenia?

Czy przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Inwestor powinien dokonać zgłoszenia przebudowy polegającej na obłożeniu sali sprzedaży płatami g-k ?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access