Nowość Czy obliczając próg wartości transakcji kontrolowanej, spółka powinna sumować wartość transakcji dokonanych z powiązanymi z nią spółkami?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 8 lipca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka kupiła w 2023 r. materiał do produkcji (jednorodny) od dwóch powiązanych z nią spółek (krajowa i zagraniczna). Z spółką krajową wartość transakcji towarowej wyniosła 15 mln i spełnia warunki zwolnienia z art. 11n pkt 1 u.p.d.o.p., dla zagranicznej wyniosła 9 mln. Czy obliczając próg wartości transakcji kontrolowanej, spółka powinna sumować wartość transakcji dokonanych z obydwoma powiązanymi z nią spółkami, czy też dla transakcji z każdą z nich powinna obliczać ten próg odrębnie i w ten sposób ustalić, czy powstał obowiązek dokumentacyjny? Jeżeli nie ma obowiązku, to w TPR wykazuje tylko krajową w sposób uproszczony?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX