Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Lekarz stomatolog (podatek liniowy, zasady ogólne) niebędący czynnym płatnikiem VAT, w 10/20 podpisał umowę kredytu inwestycyjnego na zakup urządzeń medycznych. Dokonano zakupu w listopadzie 2020 r. urządzeń stomatologicznych. Wprowadzono je na ewidencję środków trwałych, wartość początkowa dwóch urządzeń to 80.000 zł i 13.000 zł (zastosowano jednorazowy odpis amortyzacyjny). W grudniu 2020 r. stomatolog planuje odsprzedać ww. środki trwałe dla funduszu leasingowego i podpisać tzw. umowę leasingu zwrotnego. Zgodnie z umową fundusz odkupi ww. środki trwałe za 90% wartości początkowej, stomatolog wystawi fakturę sprzedaży.

Czy przychód z tytułu sprzedaży ww. składników majątku trwałego "wchodzi" do limitu 200.000 zł uprawniającego do zwolnienia z VAT?

Czy obliczając limit uprawniający do zwolnienia z VAT łączymy przychody z tytułu świadczenia usług stomatologicznych z przychodami z odpłatnego zbycia środków trwałych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?