Czy obliczając lata pracy do wysługi lat uwzględniając zakończone okresy zatrudnienia należy je pomniejszyć o okres urlopu bezpłatnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jabłońska Monika
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi dostarczył z poprzednich zakładów pracy świadectwa pracy. Wynika z nich, że skorzystał łącznie z 12 dni urlopu bezpłatnego.

Czy obliczając lata pracy do wysługi lat uwzględniając zakończone okresy zatrudnienia należy je pomniejszyć o okres urlopu bezpłatnego i na podstawie tego wskazać zmianę daty zwiększania wysługi o 1% (uwzględniając oczywiście zasadę przepracowania min. 5 lat i zwiększanie wysługi max do 20)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX